ENO_DABOUTmoto

๐ŸŒENO_DABOUTmoto

Joined: May 30, 2023Logged in: about 18 hours ago
  • Games 1,111
  • Wins 596
  • Kills 4,440
  • Avg. damage 867
  • Win rate 53.6%
  • Avg. Kills 4

Win rate

Stats

StatDailyWeeklySeasonCareer
Win rate-48.6%75.0%53.6%
Avg. Kills-2.53.34
Avg. Damage-577.4715.9867
Avg. Loot-74.572.574
Games-3781,111
Wins-186596
Kills-91264,440
Damage-21,3635,727963,286
Loot-2,75658082,254

Play sessions

Start your first session now

Play now

Session - track your gameplay statistics per game. Simply click the "play now" and get quick insights into your performance, identifying areas for improvement and maximizing your potential with minimal effort.

Daily progress

Win rate

Avg. Kills

Avg. Damage

Avg. Loot

Games

Wins

Kills

Damage

Loot

Leaderboard rank

Weekly Wins
Pos.Player-